Tworzenie regulaminu pracy 2018 – pomoc kancelarii prawnej

Zapraszamy do kontaktu w sprawie tworzenia regulaminu pracy 2018.

Kancelaria MCM zajmuje się kompleksowym dostosowywaniem wewnątrzzakładowych aktów przedsiębiorstwa  do obowiązujących przepisów prawa pracy oraz wymogów pracodawcy. Sporządzamy i opiniujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania czy regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W przygotowywanych aktach uwzględniamy uwarunkowania specyficzne dla danego przedsiębiorstwa i branży, w której działa. Prowadzimy negocjacje i konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi. Niektóre spośród wymienionych aktów prawnych mają charakter obligatoryjny (obowiązek wydania przez pracodawcę z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników)  toteż ich stworzenie przy pomocy kancelarii prawniczej jest optymalnym rozwiązaniem.

Regulamin wynagradzania i premiowania

System wynagradzania i premiowania to jeden z głównych sposobów motywowania pracowników, stosowanych przez pracodawców. Podobnie jak w przypadku regulaminu pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi obowiązkowy akt prawny dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Kancelaria MCM oferuje pomoc przy tworzeniu regulaminów wynagradzania i premiowania. Skorzystanie z usług doświadczonych radców prawnych gwarantuje pełne dostosowanie regulaminów do wszelkich aktów prawa pracy.