Sprawy o zasiedzenie

Nabycie prawa własności może nastąpić również przez zasiedzenie.

Postępowanie o zasiedzenie

Przedmiotem zasiedzenia mogą być:
  • nieruchomości,
  • ruchomości,
  • służebności gruntowe
  • i prawo użytkowania wieczystego.
Zasiedzenie następuje z mocy prawa, jednak warunkiem koniecznym skorzystania z tej instytucji jest posiadanie samoistne rzeczy przez określony kodeksowo okres czasu. Posiadanie samoistne oznacza, że osoba, która faktycznie włada rzeczą powinna zachowywać się w stosunku do tej rzeczy jak właściciel. Posiadacz samoistny, by potwierdzić swoje prawo musi złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, wykazując, że spełnił wszystkie przesłanki zasiedzenia. Sprawy o zasiedzenie rozstrzygane są w postępowaniu nieprocesowym.

Sprawy o zasiedzenie ruchomości i nieruchomości

Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się prowadzeniem spraw o zasiedzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu + 48 501 186 477