RODO – Ochrona danych osobowych – Kompleksowe wsparcie we wdrażaniu wymagań

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) - The General Data Protection Regulation (GDPR) EU 2016/679. Sprawdź, jak chronić dane osobowe w Twojej firmie zgodnie z RODO i skorzystaj z naszego wsparcia w tym zakresie oferowanego dla firm w Krakowie i w okolicach.

Profesjonalny Audyt RODO w Krakowie

Pierwszym krokiem, jaki warto wykonać w celu wdrożenia nowych przepisów w firmie jest profesjonalny audyt RODO. Przeprowadzenie przez nas audytu systemu ochrony danych osobowych u Klienta obejmuje m.in.:

  • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych
  • Ustalenie zbiorów danych osobowych funkcjonujących u Klienta
  • Ustalenie listy podmiotów, którym dane osobowe są powierzane
  • Weryfikację czy dostęp do danych osobowych mają osoby do tego uprawnione

Wdrożenie RODO

Po wykonaniu dokładnego audytu RODO zajmiemy się zaprojektowaniem odpowiednich rozwiązań wdrożeniowych, takich jak m.in.:

  • Dostosowanie nowych zasad, dotyczących konieczności minimalizowania gromadzonych danych osobowych;
  • Opracowanie procedur na wypadek korzystania z prawa przysługującego osobom, których dane są przetwarzane

Przygotowanie Dokumentów RODO

Dotychczasowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w sposób precyzyjny określały wszelkie wymagane dokumenty, które należy opracować w firmie. W przypadku RODO brakuje dokładnego ujednolicenia, ponieważ jedną z głównych idei rozporządzenia jest zachęcenie do indywidualnej analizy procesu przetwarzania danych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie RODO do firmy w Krakowie wymaga zaprojektowania unikalnego systemu dokumentacji, który będzie właściwy dla konkretnej działalności. Przygotowanie dokumentów RODO przez naszą kancelarię obejmuje m.in:

  • Dostosowanie dokumentacji do przepisów RODO (polityki, procedury, klauzule informacyjne)
  • Opracowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szkolenia RODO dla firm i pracowników w Krakowie

Wdrożenie przepisów RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jednym z zalecanych działań, jakie warto podjąć w firmie jest przeszkolenie pracowników z przepisów RODO. Jeśli chcesz mieć pewność, że twoja kadra będzie w pełni przygotowana do zmian prawnych, skorzystaj z naszego szkolenia RODO, które przeprowadzą doświadczeni radcy prawni, biegli w przepisach ochrony danych osobowych.

Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty wdrożenia RODO dla firm