Analiza umów kredytu bankowego we frankach

Szukasz pomocy w analizie umów kredytu bankowego we frankach? Zapraszamy.

Kredyt we franku szwajcarskim?

Kancelaria MCM zajmie się kompleksową analizą umów kredytu bankowego zaciągniętego we franku szwajcarskim pod kątem jego zgodności przepisami prawa cywilnego. Wiele z tych umów zawiera postanowienia z klauzulami abuzywnymi bezskutecznymi wobec konsumentów lub postanowieniami sprzecznymi z przepisami prawa. Istnienie tych postanowień może skutkować uznaniem, iż kredyt jest ważny, ale zostanie przeliczony na złote polskie lub uznany za nieważny co będzie oznaczało konieczność zwrotu bankowi tylko wykorzystanej kwoty kredytu. Rozstrzygnięcie tej kwestii może nastąpić na drodze sądowej lub w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym. Oferujemy pomoc w analizie umów kredytu bankowego we frankach, w przygotowaniu pozwów sądowych przeciwko bankom, lub sporządzeniu wniosków do Rzecznika Finansowego.